Klik billedet
Indkaldelse Udskriv Email

Untitled document

17. juli 2013
Ekstraordinær generalforsamling
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i B.93 tirsdag den 6. august kl. 19.30.


Hovedbestyrelsen i B.93 indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling med det formål at bede om generalforsamlingens godkendelse til at sælge anparter i datterselskabet B.93 Kontraktfodbold Aps.


Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Forslag til ændring af vedtægternes § 3, 3. afsnit, med henblik på at muliggøre salg af anparter i B.93 Kontraktfodbold Aps.

Vedtægterne for Boldklubben af 1893, § 3, 3. afsnit, siger:

"Klubben skal til enhver tid have den bestemmende indflydelse i dette selskab."

Hovedbestyrelsen foreslår, at afsnittet ændres til:

"Klubben skal til enhver tid have minimum 20 procent af anparterne eller aktierne i dette selskab."

3. Evt.


Baggrund

Hovedbestyrelsen i B.93 har på et ekstraordinært møde den 4. juli 2013 godkendt en aftale om at sælge 80 procent af Kontraktselskabets anparter til CJNW Invest ApS og Högelid ApS, der henholdsvis er repræsenteret ved Kontraktselskabets bestyrelsesformand Jørgen Wenshøj og sportschef Michele Guarini.

Formålet med aftalen er at skabe en større professionalisering af arbejdet med klubbens 1. senior i fodbold og skabe et stærkere forretningsmæssigt grundlag for arbejdet med divisionsholdet med det mål at sikre en tilbagevenden til toppen af dansk fodbold. Skabelsen af et bæredygtigt økonomisk grundlag for divisionsholdet skal samtidig gøre det muligt for klubben at koncentrere klubbens økonomiske ressourcer om det øvrige senior- og ungdomsarbejde i fodboldafdelingen i B.93.

Aftalen mellem B.93 og CJNW Invest ApS og Högelid ApS indeholder følgende hovedpunkter:

  • At B.93 pr. 1. juli 2013 sælger 40 procent af anparterne i B.93 Kontraktfodbold ApS til CJNW Invest ApS og andre 40 procent af anparterne til Högelid ApS for i alt 1.893 kr., således at CJNW Invest ApS og Högelid ApS betaler hver betaler 946,50 kr.
  • B.93 bevarer dermed 20 procent af anparterne.
  • B.93 er sikret repræsentation i bestyrelsen for B.93 Kontraktfodbold Aps i forholdet 1:1:1 i forhold til de to nye medejere.
  • At selskabet i alle dispositioner og handlinger understøtter B93 og klubbens ambitioner og kultur i det daglige arbejde med at få klubben tilbage i 1. division.
  • At klubben i en periode på fire år fortsat yder et økonomisk tilskud til driften af 1. senior, men at dette beløb reduceres gradvist i årene 2014, 2015 og 2016, hvorefter det vil være bortfaldet i 2017.
  • At der indgås en salgsaftale, en samarbejdsaftale og en aktionæroverenskomst, hvor salg og samarbejde mere specifikt bestemmes.


Salgsaftale, samarbejdsaftale og aktionæroverenskomst ligger til gennemsyn på kontoret fem dage før generalforsamlingen.


Med venlig hilsen
Hovedbestyrelsen

 

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 941
Senest opdateret: 13 februar 2014