Klik billedet
Generalforsamling 6. august 2013 Udskriv Email

Untitled document

10. august 2013
Generalforsamlingen
Arbejdet med ny konstruktion bag 1. senior fortsætter.


På den ekstraordinære generalforsamling i B.93 tirsdag den 6. august fik hovedbestyrelsen mandat til at fortsætte arbejdet med at ændre konstruktionen bag 1. senior.

Formelt skete det, da et klart flertal stemte for Hovedbestyrelsens forslag om en ændring af klubbens vedtægter, så der åbnes for en ny ejerskabsmodel i selskabet B.93 kontraktfodbold Aps.

41 stemte for ændringen. 7 stemte imod. Dirigenten, Torben Henriksen, som også er klubbens advokat, konstaterede derpå, at kravet om tre fjerdedeles flertal for en vedtægtsændring var opfyldt. Det var kravet om, at mindst 5 procent af klubbens stemmeberettigede derimod ikke, hvorfor der inden for kort tid skal afholdes en ny generalforsamling, for at vedtægtsændringen kan vedtages endeligt. På denne vil vedtægtsændringen kunne vedtages, hvis det opnår tilslutning fra tre fjerdedele, uanset antallet af fremmødte.

Baggrunden for ønsket om en vedtægtsændring er, at Hovedbestyrelsen ønsker at sælge 80 procent af anparterne til investorer, og hovedbestyrelsen er nået til enighed med CJNW Invest ApS og Högelid ApS. Bag de to selskaber står den nuværende formand for B.93 Kontraktfodbold Aps, Jørgen Wenshøj, og selskabets nuværende sportschef Michele Guarini.

De fremmødte på generalforsamlingen havde en grundig diskussion og gennemgang af aftalen og den tilhørende samarbejdsaftale samt begrundelserne for at foretage denne ændring. Som led i dette lovede hovedbestyrelsen at sikre, at endelige juridiske tekster med salgsaftale, samarbejdsaftale og anpartshaveroverenskomst vil foreligge i konsolideret form og efter forelæggelse for klubbens advokat inden den næste generalforsamling. Dermed vil der være et fuldstændigt grundlag for generalforsamlingens endelige beslutning.

Hovedbestyrelsen ønsker med ændringen at skabe en større professionalisering af arbejdet med klubbens 1. senior i fodbold og skabe et stærkere forretningsmæssigt grundlag for arbejdet med divisionsholdet med det mål at sikre en tilbagevenden til toppen af dansk fodbold. Skabelsen af et bæredygtigt økonomisk grundlag for divisionsholdet skal samtidig gøre det muligt for klubben at koncentrere klubbens økonomiske ressourcer om det øvrige senior- og ungdomsarbejde i fodboldafdelingen i B.93.

Hovedbestyrelsen vil hurtigt fastsætte datoen for den kommende generalforsamling og indkalde via hjemmesiden og via opslag i klubben.

Hovedbestyrelsens forslag betyder, at Vedtægterne for Boldklubben af 1893, § 3, 3. afsnit ændres fra "Klubben skal til enhver tid have den bestemmende indflydelse i dette selskab" til "Klubben skal til enhver tid have minimum 20 procent af anparterne eller aktierne i dette selskab."

Læs referatet fra generalforsamlingen her.
Læs indkaldelsen til generalforsamlingen med beskrivelse af forslag og formål
her.
Læs en nærmere gennemgang af aftalen
her.

Hovedbestyrelsen opfordrer medlemmerne til at holde sig grundigt orienteret her på hjemmesiden, lige som hovedbestyrelsen ønsker et stort fremmøde på den kommende generalforsamling, så der er et solidt grundlag bag beslutningen.


Venlig hilsen
Hovedbestyrelsen
 

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 970
Senest opdateret: 13 februar 2014