Klik billedet
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Udskriv Email

Untitled document

15. august 2013
Indkaldelse
Ny generalforsamling afholdes tirsdag 3. september kl. 19.30 i klubhuset.


Hovedbestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i klubhuset tirsdag den 3. september 2013 kl. 19.30.


Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Forslag til ændring af vedtægternes § 3, 3. afsnit, med henblik på at muliggøre salg af anparter i B.93 Kontraktfodbold Aps.

Vedtægterne for Boldklubben af 1893, § 3, 3. afsnit, siger:

"Klubben skal til enhver tid have den bestemmende indflydelse i dette selskab."

Hovedbestyrelsen foreslår, at afsnittet ændres til:

"Klubben skal til enhver tid have minimum 20 procent af anparterne eller aktierne i dette selskab."

3. Evt.


Baggrund

På den ekstraordinære generalforsamling i B.93 tirsdag den 6. august stemte et flertal for Hovedbestyrelsens forslag om en ændring af klubbens vedtægter, så der åbnes for en ny ejerskabsmodel i selskabet B.93 kontraktfodbold Aps. 41 stemte for ændringen. 7 stemte imod.

Dirigenten, Torben Henriksen konstaterede derpå, at kravet om tre fjerdedeles flertal for en vedtægtsændring var opfyldt. Det var kravet om, at mindst 5 procent af klubbens stemmeberettigede derimod ikke, hvorfor der skal indkaldes til en ny generalforsamling, for at vedtægtsændringen kan vedtages endeligt.

Det er denne generalforsamling, som hovedbestyrelsen hermed indkalder til.

Hovedbestyrelsen ønsker med ændringen at skabe en større professionalisering af arbejdet med klubbens 1. senior i fodbold og skabe et stærkere forretningsmæssigt grundlag for arbejdet med divisionsholdet med det mål at sikre en tilbagevenden til toppen af dansk fodbold. Skabelsen af et bæredygtigt økonomisk grundlag for divisionsholdet skal samtidig gøre det muligt for klubben at koncentrere klubbens økonomiske ressourcer om det øvrige senior- og ungdomsarbejde i fodboldafdelingen i B.93.

Læs referatet fra generalforsamlingen den 6. august 2013 her.
Læs indkaldelsen til generalforsamlingen 6. august 2013 med beskrivelse af forslag og formål
her.
Læs en nærmere gennemgang af aftalen
her.

Hovedbestyrelsen opfordrer medlemmerne til at holde sig grundigt orienteret her på hjemmesiden, lige som hovedbestyrelsen ønsker et stort fremmøde på den kommende generalforsamling, så der er et solidt grundlag bag beslutningen.


Venlig hilsen
Hovedbestyrelsen
 

Skrevet af Hans Drachmann   
Antal hits: 835
Senest opdateret: 20 februar 2014